SEMINARIUM: SÅ KAN VI SKAPA ETT CIRKULÄRT TEXTILFLÖDE - KOMMUNENS ROLL I EN HET KLIMATFRÅGA

Updated: Sep 10, 2019I Sverige hamnar 80 000 ton textilier i soptunnan varje år helt i onödan. Inom projektet Circular Textile Initiative har därför flera idéer, arrangörer och metoder slagits ihop för att komma fram till nya, innovativa lösningar kring hållbar konsumtion och insamling av textilier. Avfall Sverige bekostar utvecklingssatsningen inom Circular Textile Initiative och medarrangerar ett seminarium den 10e oktober som en del av detta. Seminariet administreras och organiseras av Göteborgsregionen.


Välkomna till ett seminarium som, tillsammans med aktörer från en mängd olika branscher, undersöker hela textilflödet och hur kommunen kan bidra till en mer hållbar textilindustri.

PRELIMINÄRT PROGRAM 10 OKTOBER


09.30 | Fika

10.00 | Välkomna!

10.15 | Insamling av textilier – erfarenheter från verkliga fall Vi tittar på verkliga erfarenheter från kommuner i Västsverige, samt delar med oss av de slutsatser som kommit från CTI:s stora textilinsamling som gjordes vintern 2018. Vi har också exempel från andra kommuner som har arbetat med insamling av textilier.


11.45 | Lunch

12.30 | Följ med i textilflödet – sortering, återvinning och annan avsättning Vi får lyssna på vad som egentligen händer med textilierna efter att de har samlats in. Han delar med sig av både nationella och internationella trender kring textilhantering och benar ut hur det fungerar juridiskt.


13.05 | Modebranschens roll – så kan cirkulära affärsmodeller se ut Vad ska göras med de insamlade textilierna? Vi presenterar verkliga exempel på redesign, remake och andra cirkulära designmetoder, samt lyfter hur modebranschen kan skapa cirkulära affärsmodeller.


14.00 | FIKA


14.30 | Politik och lagstiftning – panelsamtal om producentansvar Vem ansvarar för vad? Representanter från modebranschen, välgörhetsorganisationer och kommuner har bjudits in för att diskutera en het fråga.


15.05 | Konsumtion – så når vi ut och påverkar till hållbara beteenden Vad är det som driver en konsument till att göra hållbara val? Hur kan kommunen påverka medborgare till en hållbar textilkonsumtion? Vi tittar på goda exempel och verkliga case.


16.00 | Slut på dagenFÖRELÄSARE Representanter från kommuner, välgörenhetsorganisationer, konsulter, forskare, modebranschen m.fl.


KONTAKTPERSON

Hanna Hellström, Göteborgsregionen, hanna.hellstrom@goteborgsregionen.se


ANMÄLAN Sista anmälningsdag är den 1 oktober

Anmälan sker till misja.melin@goteborgsregionen.se Det finns begränsat antal platser.

Ange önskemål om specialkost.

Anmälan är bindande och utnyttjas inte

anmäld plats debiteras en avgift på 500 kronor.

Anmäld plats kan alltid överlåtas.


PLATS OCH TID Göteborgsregionen, Anders Personsgata 8, Göteborg

Datum: 10 oktober 2019

Tid: 9.30-16.00


PRIS 0 kr

Circular Textile Initiative drevs av Göteborgsregionen, Re:textile,
Wargön Innovation och Swedish Fashion CouncilProjektet finansierades av Västra Götalandsregionen, Avfall Sverige samt Vinnova genom initiativet Innovate Passion.

CIRCULAR

TEXTILE

INITIATIVE