KOMMUNER OCH SMÅFÖRETAG MÖTS INOM CTI

Circular Textile Initiative är ett gränsöverskridande projekt där många olika aktörer möts och samarbetar. På så vis kan innovation skapas och hela textilkedjan inkluderas i processen. Den 28e februari bjöd vi in kommuner och småföretag för en temadag på Wargön Innovation för att diskutera ett cirkulärt textilflöde.

Göteborgsregionen har tillsammans med kommuner samlat in 6,4 ton textilier genom att prova flera olika insamlingsmetoder. Småföretagen får nu möjlighet att använda sig av textilierna för att skapa cirkulära affärsmodeller. Exempelvis har klädmärket Rave Review använt insamlade textilier till sin senaste kollektion som visades på Stockholm Fashion Week i februari.

Följ CTI:s nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna inom projektet!Circular Textile Initiative drevs av Göteborgsregionen, Re:textile,
Wargön Innovation och Swedish Fashion CouncilProjektet finansierades av Västra Götalandsregionen, Avfall Sverige samt Vinnova genom initiativet Innovate Passion.

CIRCULAR

TEXTILE

INITIATIVE