DIN GAMLA T-SHIRT KAN BLI DIN KOMPIS NYA KLÄNNING – NU SAMLAR VI IN TEXTILIER!


Den 16e till den 25e november är det Europa Minskar Avfallet-veckan. Ett EU-finansierat projekt som vill uppmärksamma avfallsminimerande initiativ runt om i EU - och Circular Textile Initiative är ett sådant! Vårt fokus är textil och det faktum att vi slänger i genomsnitt 7,5 kg textilier per person och år rakt ner i soptunnan. Runt 60 procent av det är fullt dugliga kläder som skulle kunna återanvändas. Göteborgsregionen samlar därför nu in textilier tillsammans med fjorton kommuner!


Runt om i regionen, och även utanför, kommer det att placeras insamlingskärl där vem som helst kan lämna sina gamla textilier - trasiga som hela. Allt kommer att sorteras på Wargön Innovation och nya, innovativa idéer ska utvecklas i hur textilierna kan återanvändas eller tas om hand om. Re:Textile och Swedish Fashion Council arrangerar ett andra Hackathon den 22a till 23e november i Borås där studenter, entreprenörer, designers och kreatörer ska spåna fram fler idéer till hur vi kan utnyttja återvunna textilier och hur vi kan utveckla ett cirkulärt textilflöde. Dessutom ska textilierna användas av klädmärket Rave Review i deras kommande kollektioner! Möjligheterna är många när man börjar tänka cirkulärt.


Har ni några frågor kring insamlingen eller hur vi ska arbeta mer med textilierna så är det bara att kontakta oss. Vi är alltid öppna för nya samarbeten och infallsvinklar!

Circular Textile Initiative drevs av Göteborgsregionen, Re:textile,
Wargön Innovation och Swedish Fashion CouncilProjektet finansierades av Västra Götalandsregionen, Avfall Sverige samt Vinnova genom initiativet Innovate Passion.

CIRCULAR

TEXTILE

INITIATIVE