2,7 TON TEXTILIER SAMLADES IN PÅ 7 DAGAR

Updated: Mar 1, 2019

Inom projektet Circular Textile Initiative ska de 80.000 ton textilier, som annars slängs i restavfallet i Sverige varje år, tas tillvara på. Därför valdes det att göra en insamlingsinsats av textilier runt om i västra Sverige. Fjorton kommuner valde att delta under Europa Minskar Avfallet-veckan i november. Hur mycket samlades in? 2,7 ton textilier.

VI PROVADE OLIKA INSAMLINGSMETODER

Inför insamlingsveckan basunerades budskapet ut i kommunernas sociala medier, på Circular Textile Initiatives hemsida, och skrevs om av flera lokala tidningar. Man fick lämna hur mycket textilier man ville och det gjorde ingenting om det var trasigt. Kommunerna fick själva välja vilka insamlingsmetoder som skulle testas. Det placerades ut insamlingskärl på bibliotek, stadshus och skolor, informatörer stod utanför ICA-butiker och tog emot textilier, det skickades hem insamlingssäckar till hushåll i glesbygd och självklart samlades det in på olika återvinningscentraler.

De olika metoderna gav olika resultat. Exempelvis fungerade insamling på skolor mindre bra medan insamling på livsmedelsbutiker fungerade desto bättre. På bara fyra timmar fylldes två stycken 660 liter kärl med textilier utanför en matbutik på Öckerö. Vad resultatet beror på analyseras i nuläget och lärdomarna ska tas i beaktning kring kommunernas framtida insamlingsarbete.


INSAMLING I FRAMTIDEN

Samtliga kommuner som deltar i projektet samlar redan in textilier på flera av sina återvinningscentraler. Ändå var engagemanget från medborgare större vid denna satsning och det lämnades in mer textilier än vanligt. Kommunikationen till medborgare om var man kan lämna textilier, och att det även går bra att lämna trasiga textilier, är därför någonting som flera kommuner vill utveckla och på så vis öka kunskapen hos invånare.


VAD HÄNDER NU?

Textilierna har nu skickats till Wargön Innovation i Vänersborg och ska sorteras utifrån olika kriterier. Exempelvis kommer klädmärket Rave Review använda textilier till sin framtida kollektion. Dessutom ska textilier användas till de idéer som kommit fram ur Circular Textile Hackathon. Är du intresserad av att följa arbetet och se exakt vad det blir av det insamlade materialet så rekommenderar vi dig att följa Circular Textile Initiatives nyhetsbrev!


Circular Textile Initiative drevs av Göteborgsregionen, Re:textile,
Wargön Innovation och Swedish Fashion CouncilProjektet finansierades av Västra Götalandsregionen, Avfall Sverige samt Vinnova genom initiativet Innovate Passion.

CIRCULAR

TEXTILE

INITIATIVE