PROJEKTLEDNING

Hanna Hellström

Göteborgsregionen

Telefon: 031 335 53 38

Epost: hanna.hellström@goteborgsregionen.se

Adrian Zethraeus

Re:textile

Telefon: 0708 28 04 08

Epost: adrian.zethraeus@hb.se

KOMMUNIKATION

Olivia Whitehouse

Göteborgsregionen

Telefon: 031 335 54 14

Epost: olivia.whitehouse@goteborgsregionen.se

HUR KAN DU BIDRA?

Jobbar du på ett företag eller organisation som vill vara med och bidra på något annat sätt? Eller arbetar du inom en kommun som vill satsa på cirkularitet? Projektet är öppet för nya tankar, idéer och samarbeten! 

Kontakta i så fall projektledare Hanna Hellström eller Adrian Zethraeus (se kontaktuppgifter ovan), så kan ni snacka vidare om saken. 

Circular Textile Initiative drevs av Göteborgsregionen, Re:textile,
Wargön Innovation och Swedish Fashion CouncilProjektet finansierades av Västra Götalandsregionen, Avfall Sverige samt Vinnova genom initiativet Innovate Passion.

CIRCULAR

TEXTILE

INITIATIVE