CIRCULAR

TEXTILE

INITIATIVE

I Sverige hamnar 80 000 ton textilier i soptunnan varje år helt i onödan. Inom projektet Circular Textile Initiative får använda textilier ett nytt, spännande liv.

 

Circular Textile Initiative drivs av Göteborgsregionen, Re:textile,
Wargön Innovation och Swedish Fashion Council. Ett unikt samarbete, i ett unikt projekt. Det är just det som gör Circular Textile Initiative så speciellt - vi har sytt ihop idéer, arrangörer och metoder som annars inte brukar hänga i samma garderob. På det viset kan vi komma fram till nya innovativa lösningar för cirkulära textilflöden och genom det försöka rädda tusentals ton textilier varje år samt minska miljöpåverkan. 

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Avfall Sverige samt Vinnova genom initiativet Innovate Passion.

Logotyp_Liggande_Svart_WEB.png
 

VARFÖR BEHÖVS CIRCULAR TEXTILE INITIATIVE?

ETT OHÅLLBART

TEXTILFLÖDE

I genomsnitt slänger vi svenskar per person över 7,5 kg kläder per år rakt ner i soptunnan. Runt 60 procent av kläderna är hela och skulle kunna återanvändas. Läs mer. Det är de här enorma tillgångarna vi vill ta vara på. 

 

Textilbranschen i sig är även en av de branscher som påverkar miljön mest. Produktionen av textila fibrer har tredubblats de senaste 35 åren, vilket beror på en utveckling av fast-fashion som dominerande affärsmodell. Inom fast-fashion förädlas råvaror till produkter med kort förväntad livslängd. 

Dessutom innehåller dagens designprocesser sällan ett redesign-perspektiv och det saknas nationella riktlinjer och storskaliga system för insamling och sortering av textilier.

VAD SKA VI LYCKAS MED?

3 MÅL FÖR ETT CIRKULÄRT TEXTILFLÖDE

Genom återanvändning, redesign och tjänsteutveckling ska vi komma fram till nya, innovativa och konsumentinriktade affärsidéer. 

Vi ska bygga affärsmodeller som främjar re-cirkulering av textila material.

Vi ska minska behovet av jungfruliga råvaror som utgångspunkt för ekonomisk tillväxt i textilbranschen.

HUR SKA VI GÖRA DET?

4 DELAR TILL ETT CIRKULÄRT TEXTILFLÖDE

ALLTSÅ,

För att vi ska kunna förstå det cirkulära textilflödet och genom det komma fram till nya idéer, syr vi ihop alla delar av textilkedjan - design, produktion, insamling och sortering av textilier. Vi ska helt enkelt testa en värdekedja för redesignade produkter av kasserad textil – från insamling till återförsäljning och runt igen. Dessutom ska vi utveckla tjänster som ersätter och/eller stödjer och förlänger livet på fysiska produkter. 

 
 

DEL #1

DESIGN OCH AFFÄRS-UTVECKLING FÖR RE:DESIGN

Vi ska i steg 1 arrangera två hackathon. Genom dessa får olika företag, organisationer, studenter, designers, kreatörer och entreprenörer samverka, och genom det kläcka nya idéer för en hållbar textilbransch. Vi ska även samarbeta med redan etablerade företag, och ta fram idéer med dem. Steg #1 drivs av Re:Textile och Swedish Fashion Council.

DEL #2

INSAMLING OCH KARTLÄGGNING AV UTTJÄNTA TEXTILIER

Här ska vi med olika metoder samla in uttjänta textilier från olika källor i Västra Götaland. I detta steg får vi möjlighet att skapa ett brett kunskaps-underlag om hur textil bör samlas in på bästa sätt.

Det ger oss en nära inblick i kostnader, miljönytta, material-kvalitet, kundservicegrad och huruvida textilierna fungerar för återanvändning eller upcycling. Steg 2 drivs av Göteborgsregionen

DEL #3

SORTERING OCH TVÄTT

Efter insamlingen ska textilier sorteras och tvättas. Steg #3 drivs av Wargön Innovation, som är experter på hållbara material och att koppla forskning till näringsliv. 

DEL#4

SPRIDA ORDET

Kontinuerligt sprider vi ordet om vad vi har lärt oss, och genom inspiration sprider vi kunskap till företag om vilka affärsmöjligheter som går att hämta med att arbeta cirkulärt.

LÄS DE SENASTE NYHETERNA

VAD HAR HÄNT?

Logotyp_Liggande_Svart_WEB.png